Fælles fastelavnsfest for skole og børnehaven

Dagen blev fejret med dans, sang, tøndeslagning, samt fastelavnsboller til alle. Der var rigtig mange sjove udklædninger.